Cassie Martin - Bagatelle n°1 (W. Walton) - 1er Prix

Cassie Martin - Etude n°1 (F. Hand) - 1er Prix

Ilian Ben Amar - Alba Nera (R. Dyens) - 2e Prix

Ilian Ben Amar - Fuoco 3e Mvt Libra sonatine (R. Dyens) - 2e Prix

Loïc Bicais - Alba Nera (R. Dyens) - 3e Prix

Loïc Bicais - Etude op6 n°11 (F. Sor) - 3e Prix